سازمان ها و نهادهای دولتی

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

www.leader.ir

پايگاه اطلاع رساني دولت

www.dolat.ir

نهاد رياست جمهوري

www.president.ir

درگاه الكترونيكي ايران

www.iran.ir

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

www.behdasht.gov.ir

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

www.ict.gov.ir

وزارت بازرگاني

www.moc.gov.ir

وزارت جهادكشاورزي

www.maj.ir

وزارت راه و ترابري

www.mrt.ir

وزارت علوم تحقيقات و فناوري اطلاعات

www.msrt.ir

وزارت كشور

www.moi.ir

وزارت نيرو

www.moe.org.ir

وزارت آموزش و پرورش

www.medu.ir

وزارت امورخارجه

www.mfa.gov.ir

وزارت تعاون

www.icm.gov.ir

وزارت دادگستري

www.justice.ir

وزارت صنايع

www.mim.gov.ir

وزارت كار و امور اجتماعي

www.irimlsa.ir

وزارت نفت

www.nioc.org

وزارت اقتصاد و امور دارايي

www.mefa.ir

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

www.mod.ir

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

www2.refah.gov.ir

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

www.ershad.ir

وزارت مسكن و شهر سازي

www.mhud.gov.ir

سازمان حج و زيارت استان قزوين

www.hajqazvin.ir

دیوان محاسبات کشور www.dmk.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0