در قزوین

  تاریخ ایجاد :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ 

  در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  تاریخ ایجاد :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ 

  در تشخیص مولکولی کووید 19

  تاریخ ایجاد :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ 

     


  کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان مقدار كمی استرس، تحرك و انگیزه در افراد ایجاد می كند 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
  ۹:۳۴:۲۹
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
  ۹:۳۲:۵۶
  صفحه1از212.بعدي.برو

  کد خبر : ۵۸۲۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
  ۸:۱:۵۸
  کد خبر : ۵۶۴۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
  ۷:۲:۱۳
  کد خبر : ۱۸۲۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ 
  ۸:۴۸:۳۶
  در راستای برنامه های ترویج زایمان طبیعی و به منظور توانمندسازی کارشناسان مامایی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساوه و زرند وبینار دوره تکمیلی مربی گری کلاس های آمادگی برای زایمان به درخواست ...
  صفحه1از212.بعدي.برو
  گروه دورانV6.0.9.0