• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c9b43fc6-0935-4649-8dc2-e65b3806b97a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=6f2ee85e-22c4-445a-af31-cc82d5181764

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=bcf23d1e-ec79-4a81-a84c-046960536ded

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=dd61733d-a1f0-4db8-961b-c6717bfa8371

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=284f3a5d-66ac-4ac3-9c2e-42c03cd8d761

بيشتر
اخبار دانشکده
آفت، یکی از انواع زخم های دهانی است
دکتر مهسا اصفهانی؛ مدیر گروه تخصصی بخش تشخیص بیماری های دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی قزوین، ضمن بیان این مطلب گفت: از آنجایی که مخاط دهان نازک می باشد، حتی کوچک ترین...
ابلاغ مدیر گروه اندودانتیکس
آقای دکتر جمشیدی بعنوان مدیر گروه اندودانتیکس
ابلاغ معاون آموزشی گروه اندودانتیکس
خانم دکتر مریم قمری بعنوان معاون آموزشی گروه اندودانتیکس به مدت یک سال منصوب گردید
افتتاح بخش پروتز تخصصی در دانشکده دندانپزشکی قزوین
دکتر حمید رضا سلیمانی مهر؛ سرپرست تخصصی بخش پروتز های دندانی