سال
عنوان كتاب
2009
بيوشيمي هارپر 2009
2010
بافت شناسي پايه 2010
1389
فارماكولوژي كاتزونگ 1
1389
فارماكولوژي كاتزونگ 2
2010
ميكروب شناسي جاوتز 2010
2008
ژنتيك تامپسون
2011
فيزيولوژي گايتون جلد 1
2011
فيزيولوژؤي گايتون جلد 2
2010
جنين شناسي لانگمن
1389
آناتومي اسنل ( سر و گردن) ج3
1389
درسنامه آناتومي سرو گردن ABS
1389
گزيده پاتولوژي رابينز
1389
گزيده فيزيولوژي گايتون جلد1
1389
گزيده فيزيولوژي گايتون جلد2
2010
جنين شناسي لانگمن
2009
ميكروب شناسي موراي ( ويروس شناسي)
1389
آناتومي گري ( سرو رگردن) ج3
1391
فارماكولوژي نوين دندانپزشكي
2008
پاتولوژي نويل   CDR
2008
جراحي دهان فك و صورت ( تك جلدي)
2011
پارسيل متحرك  مك كراكن
1390
تصوير برداري هاي مفصل تمپورومنديبولار
1389
جراحي پلاستيك در درمان هاي پريودنتال
1383
چكيده CDR پروتزهاي ثابت شلينبرگ
1389
مباني پروتزهاي ثابت شلينبرگ
1391
پروتزهاي ثابت معاصر روزنتال
1390
آناتومي و مورفولوژي دندان
1389
آمادگي براي زبان دستياري
1390
درسنامه جامع علوم پايه حيان
2011
Orthodontics, Current Principles & Techniques, 5Th
2010
Cohen'S Pathways Of The Pulp Expert Consult, 10Th
2012
prosthodontic treatment for edentulous patients
2011
Craig's Restorative Dental Materials, 13th Edition
2011
Dental Radiography, Principles and Techniques, 4th Edition
2011
Etiology & Pathogenesis Of Periodontal Disease
2011
Maxillofacial Trauma and Esthetic Facial Reconstruction, 2nd Edition