صفحه داخلی

معرفی سایت دانشکده

این سایت مجهز به 14 دستگاه کامپیوتر، 2 دستگاه پرینتر، 1 دستگاه اسکنر و یک دستگاه ویدیو پروژکتور می باشد. و تمامی کامپیوترها قابلیت اتصال به اینترنت را دارند و نرم افزارهای مورد نیاز دانشجو بر روی آنها نصب می باشد