صفحه داخلی
 بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت
 

مدیر گروه بخش :
خانم دکتر مریم تفنگچیها

اساتید:
 خانم دکتر مریم تفنگچیها، خانم دکتر رقیه بردال، خانم دکتر مهشید مبینی، آقای دکتر مهدیس محمدپور

مسئول بخش :
آقای شهرام هاشمی

پرستار بخش : خانم آرزو کرمی، خانم رقیه صالحی

منشی بخش :
 خانم اعظم محمدپور              شماره تماس :3-02833353061   داخلی 223

 


منابع آزمونهای رادیولوژی عملی 2 و 3

1-     کتاب وایت، فارو 2009

2-      کتاب لانگ لند لانگ لیس

3-    Essential of Imaging  

4-       کتاب اریک وتیس 

 
مباحث مورد امتحان رادیولوژی عملی 2

1-      تشخیص رادیوگرافی پوسیدگی

2-        تشخیص  خطاهای ظهور وثبوت

3-       کنترل عفونت

4-        اصول هندسی تصویر برداری

5-         خطا ها تکنیکی         

6-      لندمارکهای رادیوگرافی پری آپیکال

7-      لندمارکهای رادیوگرافی پانورامیک

 
مباحث مورد امتحان رادیولوژی عملی 3

1-         بیماریهای پوسیدگی و پریو

2-         نمای رادیو گرافی ضایعات پری آپیکال

3-          نمای رادیو گرافی ضایعات بی ارتباط با دندان

4-          نمای رادیو گرافی ضایعات Mixامتحان میان ترم3 نظری 7 نمره  و شامل 30 سوال می باشد.


منابع آزمونهای رادیولوژی نظری 2 و 3

1-                کتاب وایت فارو 2009