تقویم درسی دکترای عمومی                                تقویم درسی دکترای تخصصی

 

تقویم درسی دکترای عمومی دندانپزشکی نیمسال اول 96-97

دندانپزشکی تشخیصی 1

ارتودنسی نظری 1

پروتزهای پیشرفته 

دندانپزشکی تشخیصی 3

ارتودنسی نظری 2

جراحی دهان و فک و صورت نظری1

دندانپزشکی تشخیصی 5

بیماریهای سیستمیک 1

جراحی دهان و فک و صورت نظری2
مبانی ثابت 2 (تئوری) بیماریهای سیستمیک 2 رادیولوژی دهان و فک و صورت نظری 2
مبانی ثابت 2 (عملی)

پاتولوژی عملی 2

دندانپزشکی کودکان نظری 2
سالمندشناسی (ورودی91) درد و دارو شناسی  اورزانس های پزشکی در دندانپزشکی
سالمندشناسی (ورودی94) باکتری شناسی پزشکی درمان بیماران با بی دندانی کامل
تقویم درسی تکنسین سلامت دهان نیمسال دوم 96-95
خدمات دندانپزشکی 1 پره کلینیک سلامت دهان نظری 1
 
تقویم درسی دکترای تخصصی نیمسال 
روانشناسی کودک دستیاران اطفال

قوانین پزشکی و اخلاق حرفه ای

فارماکولوژی کاربردی نظری

ژنتیک دستیاران ارتودانتیکس