اخبار درمانی
شروع به کار مجدد کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی

1399/3/7 چهارشنبه

 کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی از شنبه تاریخ 99/03/10  با تمهیدات بهداشتی ویژه  مجددا کار خود را آغاز میکند.

 
 
امتیاز دهی