اخبار درمانی
تنها آزمایشگاه آسیب شناسی در استان ( مربوط به بخش پاتولوژِی )

1398/7/24 چهارشنبه

این آزمایشگاه تنها مرکز تخصصی آزمایشگاههای آسیب شناسی دهان و فک و صورت در کل استان قزوین می باشد.
 
 
امتیاز دهی