اخبار درمانی
نوبت دهی به بیماران شیمی درمانی

1398/7/13 شنبه

با توجه به مشکلات  بیماران تحت شیمی درمانی در خصوص تسریع نوبت دهی به آنها در ( دانشکده دندانپزشکی) تسهیلات لازم صورت می پذیرد.

 
امتیاز دهی