اخبار درمانی
سرویس تجهیزات بخش اندو

1398/6/17 يكشنبه

تجهیزات و یونیت های بخش اندو برای شروع ترم جدید سال تحصیلی 98-99 زیر نظر مسئولین آن واحد سرویس و آماده سازی شد.
 
امتیاز دهی