رویدادهای علمی، پژوهشی
عدم استفاده از شاخص SJR و سایت Scimago

1399/6/29 شنبه

همانطور که مستحضريد شاخص SCImago Journal Rank يا SJR توسط گروهی در اسپانيا محاسبه و منتشر می‌شود. با توجه به عدم شفافيت در محاسبه شاخص فوق و اشتباهات متعددی که در شيوه گزارش اين شاخص و نيز سايت SCImago Journal & Country Rank وجود دارد، استفاده از شاخص SJR و چارک‌های مجلات مبتنی بر آن و نيز اطلاعات سايت فوق در روندها و تصميم‌گيری‌های پژوهشی و آموزشی، اعم از ارتقاء و ترفيع اعضای هيات علمی، تخصيص گرنت‌ها و منابع پژوهشی، ارزيابی‌ها و ارزشيابی‌های اعضای هيات علمی و امتيازدهی مقالات، جشنواره‌ها و انتخاب مجلات و پژوهشگران برتر و مشابه آن توصيه نمی‌شود.
 

به جای شاخص فوق در ارزيابی‌های پژوهشی و آموزشی، لازم است دانشگاه‌ها از شاخص CiteScore که توسط بانک اطلاعاتی Scopus به صورت شفاف محاسبه و در سايت  www.scopus.comمنتشر می‌شود استفاده نمايند. علاوه بر آن می‌توان از شاخص Impact Factor نيز در اين مورد استفاده نمود. 
 

اطلاعات آخرين ويرايش شاخص‌های  CiteScore و IF  تمامی مجلات و چارک‌های محاسبه شده براساس آن در سامانه منبع‌ياب در آدرس https://rsf.research.ac.ir  موجود و در دسترس است. لازم به ذکر است که چارک‌ (Q)  های سامانه منبع‌ياب براساس شاخص‌های CiteScore و IF  بوده و ربطی به شاخص SJR ندارد.
 
امتیاز دهی