رویدادهای علمی، پژوهشی
دوازدهمين كنگره قلب و عروق خاورميانه و پنجمين كنگره مداخلات پيچيده قلبي

1398/11/20 يكشنبه

مركز تحقيقات قلب و عروق اين دانشگاه در نظر دارد، "دوازدهمين كنگره قلب و عروق خاورميانه و پنجمين كنگره مداخلات پيچيده قلبي" 12  را از تاريخ 20 لغايت 22 فروردين ماه سال 1399 برگزار نمايد.

 
امتیاز دهی