رویدادهای علمی، پژوهشی
فهریت عناوین مجلات اسکوپوس فارسی و انگلیسی داخلی

1398/11/12 شنبه

فهرست مجلات فارسی و انگلیسی زبان داخلی که در پایگاه Scopus نمایه می شوند، در پیوست ایفاد گردیده است. کلیه اطلاعات و گزارش وضعیت نمایه مجلات داخلی، در سامانه نشریات علمی‌_پژوهشی پزشکی، از مجموعه سامانه های نوپا، در دسترس و قابل بهره برداری می باشد.

فهرست نشریات دارای رتبه علمی  

 
امتیاز دهی