برگزاری سلسله کارگاه های مجازی روانشناسی- روسای محترم دانشکده ها

1399/5/4 شنبه

پس از استقبال بسیار خوب همکاران از برگزاری اولین کارگاه مجازی ( وبینار آموزشی) توسط اداره مشاوره و سلامت  روان دانشجویی  دانشگاه  ، سلسله وبینارهای آموزشی مناسب با شرایط بحران کرونا تتنظیم شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ