دوره آنلاین «اخلاق در انتشار آثار پژوهشی با تأکید بر پژوهش های مرتبط با کووید-19»

1399/5/4 شنبه

 دوره آنلاین «اخلاق در انتشار آثار پژوهشی با تأکید بر پژوهش های مرتبط با کووید-19»
مدرس: دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته ملّی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
ساعت: 18 تا 20 یکشنبه 5 مرداد 99
 
برای اطلاع بیشتر؛ لطفاً به پوستر و راهنمای استفاده از نرم افزار Adobe connect در پیوست مراجعه فرمایید
"معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه "

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ