اخبار دانشکده دندانپزشکی
اخبار معاونت فرهنگی ( چند نکته ساده برای اینکه ساده تر پای سفره عقد بنشینیم )

1400/5/3 يكشنبه

کاری از کانون منتظران جوان با همکاری معاونت فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

قسمت اول مستند «یار💍» 
کاری از کانون منتظران جوان و معاونت فرهنگی دانشکده دندانپزشکی
کیفیت بالاتر در صفحه اینستاگرام 👇 ببینید
https://www.instagram.com/tv/CRoIH5SHHHw/?utm_medium=copy_link
✨شما هم منتشر کنید ✨قسمت دوم مستند «یار💍»      
کاری از کانون منتظران جوان و معاونت فرهنگی دانشکده دندانپزشکی
کیفیت بالاتر در صفحه اینستاگرام 👇 ببینید
https://www.instagram.com/tv/CRrEasPHtNs/?utm_medium=copy_link
✨شما هم منتشر کنید ✨
 
امتیاز دهی