اخبار دانشکده دندانپزشکی
دوره آموزشی معروف و منکرات اداری

1400/4/26 شنبه

دوره آموزشی معروف و منکرات اداری در روزهای یکشنبه 1400/04/27   و دوشنبه 1400/04/28  راس ساعت 10 صبح به صورت وبینار برگزار می گردد
لینک دوره آموزشی معروف و منکرات اداری      http://vc.qums.ac.ir/medari 1400  
 
امتیاز دهی