اخبار دانشکده دندانپزشکی
اطلاع رساني فراخوان چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر

1400/4/20 يكشنبه

با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور و همچنین شناسایی کارآفرینان موفق، چهاردهمین  جشننوار کارآفرینان برتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میکند. ثبت نام از طریق وب سایت زیر در حال انجام می باشد.
 karafarinanebartar.mcls.god.ir 
 
امتیاز دهی