اخبار دانشکده دندانپزشکی
آزمون دوره غیرحضوری اختلالات رفتاری

1400/4/6 يكشنبه

با عنایت به اینکه مقرر است، آزمون دوره غیرحضوری " اختلالات رفتاری " از مجموعه دوره های عمومی به میزان 24 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار گردد. 
 

زمان برگزاری:     سه شنبه تاریخ 15/ 4/ 1400

ساعت شروع آزمون:  راس ساعت 11

فایل آموزشی : اختلالات رفتاری pdf

 
امتیاز دهی