اخبار دانشکده دندانپزشکی
برگزاری آزمونهای متعدد در دانشگاه در مرداد ماه جاری سال 99

1399/5/5 يكشنبه

برگزاری آزمونهای متعدد در دانشگاه در مرداد ماه جاری بدینوسیله لیست آزمونها و تاریخ برگزاری آنها به شرح زیر جهت استحضار، بهره برداری و اقدام لازم اعلام می گردد:

 

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری

1

آزمون زبانMHLE

7 / 5 / 99

2

پذیرش دستیار دوره فلوشیپ

9/ 5 / 99

3

پذیرش دانشجوی مقطع PhD

10 لغایت  12/ 5/ 99

4

پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

16 /5/ 99

5

غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

19/ 5/ 99

6

پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

23 و 24/ 5/ 99

7

ارتقاء دستیاری دندانپزشکی

30/ 5 /99

 


 
 
امتیاز دهی