اخبار دانشکده دندانپزشکی
ابلاغ کلینیک دکتر فرناز قربانی دندانپزشک عمومی 

1399/4/29 يكشنبه

ابلاغ کلینیک ویژه دکتر فرناز قربانی-دندانپزشک عمومی  در روزهای شنبه به عنوان دندانپزشک عمومی در بخش اطفال کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی تعیین می‌گردد.

 
امتیاز دهی