اخبار دانشکده دندانپزشکی
ابلاغ کلینیک ویژه دکتر معصومه خوشدل

1399/4/29 يكشنبه

 ابلاغ دکتر معصومه خوشدل -دندانپزشک عمومی در روزهای سه شنبه به عنوان دندانپزشک عمومی در بخش اطفال کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی تعین شد.

 
امتیاز دهی