اخبار دانشکده دندانپزشکی
جلسه شوراي پژوهشي بررسی پروپوزال دانشجو آقای عمار شهرستانی

1399/4/28 شنبه

جلسه شوراي پژوهشي عمومی دانشكده دندان پزشكي روز یکشنبه مورخ 29/ 4/ 1399 برگزار مي گردد. بدينوسيله از جنابعالي/ سرکارعالی جهت شركت در جلسه ياد شده دعوت  به عمل مي آيد. محل برگزاري  شواري پژوهشي دفتر رياست دانشكده.
  • بررسی پروپوزال دانشجو آقای عمار شهرستانی تحت عنوان : «بررسی مهارت تشخیصی ضایعات استخوانی دهانی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دنانپزشکی قزوین توسط دانشجویان سال آخر دانشکده دندانپزشکی» با راهنمایی خانم دکتر علی خاصی  ساعت: 9
 
امتیاز دهی