اخبار دانشکده دندانپزشکی
راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی
  دوره آموزشی آشنایی با پرتوهای یون ساز و اثرات آن بر بدن
راهنمای اتصال به Adobe connect  از طریق گوشی همراه
لیست آزمونها و تاریخ برگزاری آنها در دانشگاه علوم پزشکی
برگزاری آزمونهای متعدد در دانشگاه در مرداد ماه جاری سال 99
ابلاغ کلینیک دکتر فرناز قربانی دندانپزشک عمومی 
ابلاغ کلینیک ویژه دکتر معصومه خوشدل
جلسه شوراي پژوهشي بررسی پروپوزال دانشجو آقای امیر رضائیان
جلسه شوراي پژوهشي بررسی پروپوزال دانشجو آقای عمار شهرستانی
جلسه شوراي پژوهشي بررسی پروپوزال دانشجو شهاب زمانپور
جلسه شوراي پژوهشي بررسی پروپوزال دانشجو ندا پور سیاح
 جلسه دفاع(مجازی) از پایان نامه مرضیه آتشگران
کارگاه مجازی روانشناسی ویژه اساتید و اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
دفاع از پایان نامه احمد کریمی به صورت مجازی
اولین همایش مجازی کشوری اخلاق حرفه ای
جلسه پایش برنامه استراتژیک و اهداف عملیاتی برگزار شد
معرفی سامانه آموزش همگانی موکوس کشوری در خصوص کرونا ویروس
 برگزاری کارگاه طراحی، اجرا و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
ابلاغ مسئول اتوکلاو
ابلاغ دکتر وحید پیشاهنگ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...