برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
کارگاه یک روزه نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی- 17 تیر 1400
کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی به منظور آشنایی اعضای محترم هیأت علمی با فرآیند نشر کتاب در انتشارات معتبر بین المللی اقدام به برگزاری یک کارگاه یک روزه "نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی" همراه با امکان پرسش و پاسخ در روز پنج شنبه مورخ  17 تیر ماه 1400 از ساعت 9 الی 13 نموده است.  
شایان ذکر است برنامه ریزی امتیازات ویژه برای مولفین کتاب در سطح بین الملل در حال انجام است و به زودی از طریق درگاه کمیسیون فوق الذکر به آدرس  https://nasrme.ac.ir/books  اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک کارگاه:  https://vc1.vums.ac.ir/live

 
امتیاز دهی