برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
اعلام وضعيت حضور دانشجويان در بخش هاي باليني در وضعیت قرمز کرونا
وضعیت حضور دانشجویان در بخش های بالینی دانشکده دندانپزشکی در وضعیت قرمز کرونا
 

بخش

وضعیت حضور دانشجویان در شرایط قرمز

توضیحات

آسیب شناسی دهان

*گروهها به یک دوم  تقسیم شده و در گروههای 7 نفره در بخش حضور خواهند داشت.

ارتودانتیکس

*صرفاً دانشجویان ترم 11 و 12 در بخش بطور کامل حضور دارند.

**برای بخش فانتوم ارتودنسی فقط قالبگیری در بخش انجام می شود و  ادامه  آموزش عملی یا به صورت مجازی یا در فانتوم (پره کلینیک) می باشد .

اندودانتیکس

*کاهش ریکوایرمنت ها بین 10 تا 20 درصد با تشخیص مدیر گروه

بیماریهای دهان  و تشخیص

*تقسیم گروههای دانشجویی به

یک دوم و تقسیم ساعات حضور از 10-8 و 12-10

پریودانتیکس

*کاهش ریکوایرمنت و کاهش روزهای حضور تا 3روز و تقسیم گروه دانشجویی به یک دوم

پروتز های دندانی

*حضور دانشجویان ترم 11 و 12 در بخش الزامی می باشد .

دانشجویان پروتز کامل که به طور معمول 2 روز در هفته حضور دارند و هر دو دانشجو درمان یک بیمار پروتز کامل را انجام      می دهند، در شرایط قرمز ، یکی از این دو دانشجو جهت درمان بیمار در بخش حضور خواهد داشت.

جراحی دهان فک و صورت

*تقسیم گروههای دانشجویی به یک دوم و تقسیم ساعات حضور به 10-8 و 12-10

رادیولوژی دهان فک و صورت

*تقسیم گروههای دانشجویی به یک دوم و تقسیم ساعات حضور به

10-8 و 12-10

دندانپزشکی ترمیمی

*کاهش ریکوایرمنت ها بین 10 تا 20 درصد با تشخیص مدیر گروه

دندانپزشکی کودکان

*تقسیم گروههای دانشجویی به یک دوم و تقسیم ساعات حضور به 10-8 و 12-10

پره کلینیک (فانتوم و لابراتوار )

*مجازی و حضوری

                                لازم به ذکر است :

*در وضعیت زرد و نارنجی حضور دانشجویان پره کلینیک و کلینیک  به روال عادی خواهد بود.

* امتحانات دانشجویان مقطع کلینیک دروضعیت قرمز بصورت مجازی برگزار می شود.

*کلیه امتحانات دانشجویان مقطع علوم پایه مجازی است .


 
امتیاز دهی