برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم99-98 جهت بارگذاری

دروس عمومی

برنامه امتحاني نيمسال دوم  1399

روز

تاريخ

دروس عمومی

چهار شنبه

01 /05/ 99

تفسیر                                             ساعت 12

شنبه

04/ 05/ 99

دانش خانواده و جمعیت                ساعت 12   

یکشنبه

05/05/ 99

ادبیات                                           ساعت 12       

دو شنبه

06/ 05/ 99

  فرهنگ و تمدن اسلام                   ساعت 12

سه شنبه

07/ 05/ 99

دفاع مقدس                                   ساعت 12

چهارشنبه

8/ 5/ 99

اندیشه اسلامی1                              ساعت12

شنبه

11/ 05/ 99

 زبان عمومی                                  ساعت 8

چهارشنبه

15/ 05/ 99

اندیشه 2                                       ساعت 10

چهار شنبه

15/ 05/ 99

تاریخ تحلیلی                              ساعت 12

سه شنبه

21/ 05/ 99

  آیین زندگی                                  ساعت  8  

چهار شنبه

22/ 05/ 99

انقلاب اسلامی ایران                        ساعت  10

قابل توجه دانشجویان گرامی: کلیه دروس عمومی به صورت مجازی برگزار می شود.

 
امتیاز دهی