برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان علوم پایه نیمسال دوم 99-98
 
امتیاز دهی