برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
برنامه ورودی ها و روتیشن نیمسال اول 1401-1400
برنامه چینش دروس دوره دکترای عمومی دندانپزشکی(بازنگری ورودی 97 به بعد )
برنامه چینش دروس دوره دکترای عمومی دندانپزشکی(بازنگری ورودی 98 به بعد )
کارگاه یک روزه نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی- 17 تیر 1400
 « امتحان ورود به  بخش ترمیمی عملی 1 ، 2 و 3 »
دوره ی آموزشی آشنایی با روش های ارزیابی آموزشی دانشجویان
اعلام وضعيت حضور دانشجويان در بخش هاي باليني در وضعیت قرمز کرونا
رادیولوژی دهان و فک و صورت نظری 2 -فایل درس ملاحظات خاص
شیوه نامه اجرایی یکپارچه آزمونهای برخط
تقویم درسی بیوشیمی 1دندانپزشکی ورودی 99
تقویم درسی زبان پیش دانشگاهی ورودی 99
قابل توجه دستیاران تخصصی - اطلاعیه ثبت نام  آبان ماه 1399
طرح درس و تقویم آموزشی درس علوم تشریحی 1 دندانپزشکی
برنامه درسی ورودی 99
تقویم درسی اخلاق پزشکی
 امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی   3
اصلاحیه امتحان ورود به بخش ترمیمی 1 و 2
تقویم درسی دندانپزشکی قانونی
تقویم درسی زبان پیش دانشگاهی
تقویم درسی ارتو 3  اصلاح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...