برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
سوال و پاسخنامه مواد دندانی عملی -ترم2 9899
تغییر تاریخ خروج از بخش ترمیم عملی 1و2و3- مرداد99
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم99-98 جهت بارگذاری
 امتحان ورود و خروج از بخش ترمیمی عملی  2
 برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان علوم پایه  نیمسال دوم 99-98
در خصوص ارائه ترم تابستان سالجاری به صورت مجازی
روتیشن بخشها ورودیهای 96
روتیشن بخشها ورودیهای 95
روتیشن بخشها ورودیهای 94
روتیش بخشها ورودیهای 93
برگزاری امتحانات از 8 تیر ماه 99
فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی ترم تابستان 99
لزوم پرداخت شهریه قبل از برگزاری کلاس های عملی و  امتحانات پایان ترم دوم 99-98
اطلاعیه بازگشایی دانشکده دندانپزشکی قزوین از تاریخ 17 خرداد 99
برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99
اطلاعیه استعدادهای درخشان نیمسال دوم تحصیلی 98-99
راهنمای آزمون دستیاری 99
اطلاعیه لغو آزمونها
تقویم درسی فیزیولوژی یک 98-99  ترم 2
تقویم درسی ژنتیک دندانپزشکی 98-99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...