اخبار دندانپزشکی
انتصاب خانم دکتر رویا ناصح به سـمت مدیر گروه ارتودنسی
سرکار خانم دکتر رویا ناصح دانشیار محترم دانشکده دندانپزشکی به سـمت مدیر گروه ارتودنسی منصوب شده اند. امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری دیگر اعضای محترم گروه، در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان و دستیاران، موفق و مؤید باشند.