اخبار دندانپزشکی
انتصاب خانم دکتر شیما آاعلایی به سـمت مدیر گروه پروتز دندانی


سرکار خانم دکتر شیما آاعلائی استادیار محترم دانشکده دندانپزشکی به سـمت مدیر گروه پروتز دندانی منصوب شده اند. امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری دیگر اعضای محترم گروه، در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان و دستیاران، موفق و مؤید باشند.