برد واحد آموزش دانشکده
اطلاعیه سازمان سنجش برای رشته تکنسین سلامت دهان
اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع معرفی شدگان سازمان سنجش آموزش کشور برای رشته تکنسین سلامت دهان می رساند

جهت انجام مصاحبه در تاریخ 13 و 14 / 10 / 1395  با در دست داشتن مدارک زیر به دانشکده دندانپزشکی قزوین مراجعه نمایند.


1- مدک شناسایی معتبر (اصل شناسناسنامه- کارت ملی یا کارت هوشمند)

2- اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به انضمام ریز نمرات

3- مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه باشد.(آقایان)

آدرس:
قزوین بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین