اخبار

برگزاری جلسه اعضای بسیج دانشکده (بهمن 1395)
اعضای محترم اصلی بسیج دانشکده دندانپزشکی

با سلام واحترام


خواهشمند است جهت شرکت در جلسه بسیج روز دوشنبه تاریخ 1395/11/11 از ساعت 8 الی 9 صبح
در دفتر ریاست دانشکده حضور بهم رسانید.

 
با تشکر 
مجتبی گلناری
پایگاه سیدالشهداء
دانشکده دندانپزشکی
بيشتر