اخبار

تغییر ساعات برگزاری امتحانات فردا 24 / 03 / 96

1396/3/23 سه‌شنبه

**** قابل توجه دانشجویان ****
 
ساعات برگزاری امتحانات فردا 03/24/ 96 به شرح زیر می باشد:
 
روانشناسی و مهارتهای ارتباطی ورودی 95 ساعت -/10
مبانی پروتزهای پارسیل (نظری) ورودی د93 ساعت -/10
دندانپزشکی اجتماعی (رشته تکنسین سلامت دهان) ورودی 94 ساعت -/10
سلامت دهان و دخانیات ورودی 94 ساعت -/12
 
 
                                                                                                                                                    اداره آموزش 96/3/23
 
بيشتر