اخبار

اطلاعیه سازمان سنجش برای رشته تکنسین سلامت دهان

1395/10/12 يكشنبه

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع معرفی شدگان سازمان سنجش آموزش کشور برای رشته تکنسین سلامت دهان می رساند

جهت انجام مصاحبه در تاریخ 13 و 14 / 10 / 1395  با در دست داشتن مدارک زیر به دانشکده دندانپزشکی قزوین مراجعه نمایند.


1- مدک شناسایی معتبر (اصل شناسناسنامه- کارت ملی یا کارت هوشمند)

2- اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به انضمام ریز نمرات

3- مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه باشد.(آقایان)

آدرس:
قزوین بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بيشتر