اخبار
تغییر ساعات برگزاری امتحانات فردا 24 / 03 / 96
**درخواستهای نقل و انتقال دانشجویان**
اطلاعیه سازمان سنجش برای رشته تکنسین سلامت دهان
مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه رشته تکنسین سلامت دهان
اسامی پذیرفته شدگان رشته تکنسین سلامت دهان-  آبان 1395
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری 95-96
امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 1 - ترم یک سال تحصیلی 95-96
امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 3 - ترم یک سال تحصیلی 95-96
امتحان ورود به بخش ترمیم عملی 3 - ترم 1 سال تحصیلی 95-96 - ورودی91
امتحان ورود به بخش ترمیم عملی 1 - ترم 1 سال تحصیلی 95-96
قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 1 و 3
حداقل  requirement   مورد نیاز دانشجویان ترمیم عملی 1و2و3 و جامع
قابل توجه دانشجویان ترمیمی 3 و 4
 توجه  توجه        امتحان دندانپزشکی ترمیمی نظری 1
دروس ارائه شده در ترم تابستان 95 برای رشته سلامت دهان
امتحان خروج از بخش کودکان عملی 2
امتحان خروج از بخش جراحی 2،1و5
امتحان خروج از بخش ارتودنسی عملی 4
تغییر تاریخ امتحان فیزیولوژی نظری 2
1 2 3