معرفی کتابخانه دانشکده 

 کتابخانه دانشکده در سال 1371 آغاز بکار نموده و رسالت خود را بر اطلاع رسانی و تهیه منابع مورد نیاز دانشجویان ، دانش پژوهان و اساتید گرامی نهاده است و در این راستا از کلیه منابع چاپی و آنلاین استفاده نموده است.
بخشهای کتابخانه شامل: 1- بخش مرجع ( اطلاع رسانی) 2- بخش امانت 3- بخش خدمات فنی 4- بخش پایان نامه ها 5- بخش مجلات
تعداد کتب فارسی: 4450 جلد و تعداد کتب لاتین: 1990 جلد
تعداد مجلات فارسی : 35 عنوان تعداد مجلات لاتین: 65 عنوان

عضویت در کتابخانه