صفحه داخلی
   بخش جراحی فک و صورت

مدیر گروه بخش :
آقای دکتر فرشید رایتی   

اساتید:
 آقای دکتر منصور خراسانی، آقای دکتر فرشید رایتی، آقای دکتر سهیل کوشایی، آقای دکتر پژمان جانباز آسیابر، آقای دکتر پیام واردی، خانم دکتر پروین امینی، آقای دکتر ابوالفضل محمدصالحی

مسئول بخش :
خانم زهرا مهرعلیان
 

پرستار بخش :
خانم معصومه ابراهیم پاک
 
 

منشی بخش :
آقای الیاس سلیمانی  (شماره تماس :3-02833353061   داخلی 237)

 


منابع آزمون خروج از بخش جراحی

1-maxillofacial surgery (Peterson)& Contemporary oral

2-Dental management of medical compromised patient (fonseca)

3-Hand book of local Anesthesia (malamed)

4- اصول فارماکولوژی کاتزونگ 2008
 

مباحث جراحی عملی 1

1-      بیماریهای سیستمیک

2-      آناتومی

3-       اصول استریلیزاسیون و کنترل عفونت

4-       بی حسی موضعی


مباحث جراحی عملی 2

1-      کلیه مباحث جراحی عملی 1 به همراه

2-       اصول اگزودونشیا وعوارض 
 


مباحث جراحی عملی 3

1-      کلیه مباحث عملی 1و 2 به همراه

2-      جراحی دندانهای نهفته

3-      پاتولوژی

4-      اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی 
 


مباحث جراحی عملی 4

1-      کلیه مباحث جراحیهای عملی 1،2،3، به همراه

2-      عفونتهای ادونتوژیک در ناحیه دهان فک وصورت

3-      جراحیهای قبل ازپروتز

4-      اصول ایمپلنتولوژی


مباحث جراحی عملی 5

1-      کلیه مباحث جراحیهای 1و2و3و4 به همراه

2-      ترماتولوژی ناحیه دهان فک وصورت

3-      شکاف لب وکام

4-      جراحی ارتوگناتیک

5-      اختلالات مفصل گیجگاهی –فکی

6-      بیماریهای عصبی سرو گردن و اصول جراحیهای اندودونتیک  


نمره جراحی عملی 1و2 به شرح ذیل می باشد

حضور و غیاب                                           4نمره
ارائه برگه Requirement                              2نمره
امتحان واحد عملی (کتبی یا شفاهی )       14نمره  
 


نمره جراحی عملی 3و4و5 به شرح ذیل می باشد
حضور و غیاب                                                3 نمره

ارائه برگه Requirement                                   2نمره
مقاله                                                           4نمره
امتحان واحد عملی (کتبی یا شفاهی )             11نمره