آموزش ساخت VPN


 

  امکان دسترسی اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تکمیلی به برخی از سایتهای علمی و پژوهشی از طریق اینترنت دانشگاه (قابل استفاده در داخل و خارج دانشگاه) 

 
                                                  
لینک نحوه ساخت اتصال
VPN