صفحه داخلی
قابل توجه مراجعین محترم به دانشکده دندانپزشکی قزوین

این دانشکده در دو شیفت صبح و عصر به هم استانیهای محترم خدمات دندانپزشکی ارائه می دهد.

شیفت صبح یا دولتی همه روزه ، صبح ها  از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 7:30 لغایت 12 ، فعال می باشد ، در این ساعات تمام خدمات توسط دانشجویان تخصصی و عمومی زیر نظر دندانپزشک متخصص در هر بخش صورت می گیرد.
دانشکده طرف قرار داد با بیمه های تأمین اجتماعی، بیماریهای خاص تأمین اجتماعی، بیمه های سلامت ایرانیان ، سلامت سایر اقشار و سلامت کارکنان دولت می باشد.


همچنین شیفت عصر که همان کلینیک ویژه دندانپزشکی بوده ، همه روزه ، از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 15 لغایت 18 ، پاسخگوی مراجعین محترم می باشد، در این شیفت تمامی امور مربوطه توسط دندانپزشک متخصص صورت می گیرد.
هزینه های کلینیک آزاد بوده و در صورت نیاز ، نامه مربوط به خدمت انجام شده جهت بیمه تکمیلی به مراجعه کنندگان ارائه می گردد.