صفحه داخلی
لیست و مشخصات شورای پایگاه سیدالشهداء (ع) – دانشکده دندانپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
1 مجتبی گلناری فرمانده پایگاه فوق لیسانس مدیریت
2 حیدرعلی خوئینی طرح و برنامه/جانشین دیپلم کامپیوتر
3 نرگس مرادی مسئول نیروی انسانی لیسانس مدیریت دولتی
4 میترا محمدصالحی مسئول بازرسی لیسانس پرستاری
5 سیده حمیده حسینی نیارکی مسئول تعلیم و تربیت فوق دیپلم پرستاری
6 شهرزاد غلامی مسئول تربیت بدنی دانشجوی دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی
7 خدیجه باجلان مسئول بهداری لیسانس پرستاری
8 حمید پوریوسف مسئول عملیات فوق دیپلم فناوری اطلاعات
9 زهرا مهرعلیان مسئول امربه معروف لیسانس پرستاری
10 ناصر گونجی مسئول اماد سیکل -
11 مریم حمدی مسئول اطلاعات لیسانس حسابداری
12 زهرا طاهرخانی مسئول حفا دیپلم اقتصاد
13 مهری مهدی پور مسئول نظارت دیپلم بهداشت
14 اسلام قاسمی مسئول بسیج سازندگی لیسانس حقوق
15 الیاس سلیمانی مسئول اردویی سیکل -
16 زهرا مددخانی مسئول فرهنگی فوق لیسانس پرستاری
17 آرزو جعفرنژاد مسئول فاوا لیسانس مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)