صفحه داخلی

معرفی کارمندان دانشکده دندانپزشکی به تفکیک واحد

حوزه ریاست

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم دکتر مامک عادل

رئیس دانشکده

ریاست

-

2

خانم دکتر مرجان بلبلیان

معاون آموزشی

ریاست

-

3

خانم دکتر مریم تفنگچیها

معاون پژوهشی

ریاست

-

4

آقای مجتبی گلناری

معاون اداری - مالی

ریاست

-

5

خانم زهرا مددخانی

معاون فرهنگی

ریاست

205

6

خانم زهرا طاهر خانی

مسئول دفتر ریاست

ریاست

201- 202

7 

خانم حسین قزلباش

کارشناس روابط عمومی

کنترل عفونت 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم مریم حمدی

عامل مدیر مالی

حسابداری

208

2

خانم سیده سمیرا موسوی

حسابدار

حسابداری

208

3

آقای قاسم عبادی

کارپرداز

کارپردازی

213

4

آقای احمد امینی

مسئول امور بیمه گری

متصدی امور بیمه گری

211

5

آقای احمد امینی

صندوقدار

صندوق

230

 6

آقای محمدتقی جوادی امین متصدی امور دفتری حسابداری 208

 

 

 

 

 

دبیرخانه

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

خانم زهرا طاهر خانی

مسئول دبیرخانه

ریاست

202 - 201

2

خانم معصومه سلیمانی

ماشین نویس

دبیرخانه 207
3

آقای ناصر گونجی

نامه رسان و بایگانی

دبیرخانه

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد آموزش

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم فرشته علی بخشی

مسئول اداره آموزش

آموزش

 204 - 203  

2

خانم نرگس صیاد معروف

کارشناس آموزش

آموزش

204 - 203

3

آقای حمید پوریوسف

کمک کارشناس خدمات آموزشی

آموزش

 204 - 203  

خانم زهره زهرایی

کارشناس آموزش آموزش

 204 - 203    

 4

آقای بهزاد رضاپور

مسئول سمعی- بصری 

سمعی- بصری

275- 276 

 

 

 

 

 

دفتر توسعه

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم فاطمه سفیدی

مسئول واحد EDO

EDO

247

2

خانم فاطمه گروسی

کارشناس EDO

EDO

247

خانم آقایی   

 کارشناس EDO

 EDO

247 

 

 

 

 

 

واحد پژوهش

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم شهرزاد غلامی

مسئول واحد پژوهش

واحد پژوهش

205

2

خانم  زهره قاسمی 

 کارشناس واحد پژوهش

واحد پژوهش 

 205

 

 

 

 

 

امور اداری

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم نرگس مرادی پورجیرندهی 

رئیس اداره امور عمومی

امور اداری

209

2

 آقای مهدی آشوری کارگزین امور اداری 209

3

خانم مهندس زهرا رشوندی

کارشناس تجهیزات پزشکی

اداری

249

4

خانم  مهری مهدی پور

مسئول بایگانی مدارک پزشکی

بایگانی

243

5

آقای حیدرعلی خوئینی

مسئول اموال

اموال

212

6

آقای نصرت بذرافشان

متصدی تعمیرات و تجهیزات پزشکی

تأسیسات

267

خانم خدیجه باجلان مسئول آموزش مداوم کارکنان

بخش جراحی

237

 آقای اسلام قاسمی

  انباردار

 انبار

215 - 214

واحد خدمات

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

 1

آقای حیدرعلی خوئینی

مسئول خدمات

اموال

212

2

آقای مهدی رجبی

خدمتگزار

خدمات

-

3

آقای ناصر میراشه

خدمتگزار

خدمات

-

4

آقای حسن محمدی

خدمتگزار

خدمات

-

5

آقای حسن آقاجانی

خدمتگزار

خدمات

-

6

آقای علیرضا سلیمانی

خدمتگزار

خدمات

-

7

آقای محمد تقی رضایی حیدری

خدمتگزار

خدمات

-

8

آقای سید حسین حسینی

خدمتگزار

خدمات

-

9

آقای رضا گودرزوند چگینی

خدمتگزار

خدمات

-

10

آقای محمد حسین خلیلی

خدمتگزار

خدمات

-

11

آقای گل محمد صفی خانی

خدمتگزار

خدمات

-

12

آقای ولی گنج علیا

آبدارچی

آبدارخانه

210

13

  آقای جبرئیل بشیری شربیانی

خدمتگزار

خدمات

 

14

آقای علی ملکی

خدمتگزار

خدمات

 

15 آقای عبداله افشار خدمتگزار خدمات

16

آقای عظیمی

تلفنچی

تلفنخانه

200 - 0

17 

 آقای آزادوری

 خدمتگزار

خدمات 

 

18

آقای ایراندوست 

خدمتگزار 

 خدمات

 

کتابخانه و سایت

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم شهرزاد غلامی

مسئول کتابخانه

کتابخانه

276 - 275

2

 خانم نسرین بذرافکن

 کتابدار

 کتابخانه

276 - 275

4 خانم مهندس آرزو جعفرنژاد
کارشناس کامپیوتر
مسئول سایت
سایت 284

5

 

 

 

 

 

بخشهای درمانی

معرفی کامل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم میترا محمد صالحی

مسئول دفتر پرستاری

دفتر پرستاری

248

2

خانم متین هادی زاده

مسئول بخش فانتوم

بخش فانتوم

225

3

آقای پرویز پورجمالی

مسئول لابراتوار دندانسازی

لابراتوار دندانسازی

227

4

آقای سید مسعود ساجدی

کارشناس پروتز دندان

 لابراتوار دندانسازی

227

5

خانم زینب تدین

تکنسین رادیولوژی

بخش رادیولوژی

224

6

آقای میثم سعدی زاد

تکنسین دندانسازی

ارتودنسی

227

7

خانم فاطمه نصیری شهرکی

مسئول بخش آسیب شناسی دهان

بخش  آسیب شناسی دهان

236 - 235

8

کارشناس آزمایشگاه

بخش  آسیب شناسی دهان

236 - 235

9

خانم مژگان رجایی

مسئول بخش ارتودنسی عمومی

بخش ارتودنسی

259

10

خانم لیلا مولایی

مسئول بخش ارتودنسی تخصصی

بخش ارتودنسی

259

11

خانم مهناز قلی پور

مسئول بخش اطفال عمومی و تخصصی

بخش اطفال

262

12

خانم سیده حمیده حسینی نیارکی

مسئول بخش بیماریهای دهان

بخش تشخیص

221

13

خانم خدیجه باجلان مسئول بخش جراحی

بخش جراحی

246

14

خانم  زهرا گروسی

مسئول بخش پریو تخصصی

بخش پریو

246

15

خانم مژگان مدنی

مسئول بخش ترمیمی عمومی

بخش ترمیمی

253

16

خانم فاطمه علی اکبری

مسئول بخش پریو عمومی

بخش پریو

253

17

خانم مهنوش قربانی

مسئول بخش پروتز عمومی

بخش پروتز

279

18

خانم زهرا مهرعلیان

مسئول بخش ترمیم تخصصی

بخش ترمیم

238

19

خانم الهام دباغها

مسئول بخش پروتز تخصصی

بخش پروتز

256

20

خانم افسانه نجف آبادی

مسئول بخش درمان ریشه تخصصی

بخش درمان ریشه

273

21 خانم رقیه سلامی مسئول بخش درمان ریشه عمومی بخش درمان ریشه 256

22

آقای شهرام هاشمی

مسئول بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

224

23

خانم زهرا مهرعلیان

کارشناس واحد کنترل عفونت

بخش ترمیم

238

24

خانم فاطمه آقایی

پرستار بخش اطفال

بخش اطفال

262

25

خانم رقیه صالحی

پرستار بخش رادیولوژی

بخش  رادیولوژی

224

26

خانم فائزه سیمیاری

پرستار بخش پروتز

بخش پروتز

279

27

خانم آرزو کرمی

کارشناس رادیولوژی

بخش رادیولوژی

224

28

خانم شهلا احمدی دورباش

متصدی اتوکلاو

اتوکلاو

217

29

خانم سکینه کاظمی الموتی

متصدی اتوکلاو

اتوکلاو

217

30

خانم اعظم محمدپور منشی بخش پریو بخش پریو 244

31

خانم صوفیا سیدی

منشی بخش درمان ریشه تخصصی

بخش درمان ریشه تخصصی

272

32

آقای احمد کلهر چگینی

منشی بخش ارتودنسی

بخش ارتودنسی

258

33

آقای محمد امینی

منشی بخش بیماریهای دهان

بخش تشخیص

222

34

خانم منیره رمضانی

منشیبخش اطفال عمومی وتخصصی

بخش اطفال

261

35

آقای محسن فرجامی فر

منشی بخش ترمیم 

بخش ترمیم

278

36

خانم خدیجه افشار

متصدی اتوکلاو

اتوکلاو

252

37

خانم یسرا کلهر

تریاژ

تریاژ

242

38

آقای الیاس سلیمانی

منشی بخش جراحی

بخش جراحی

237

39

آقای سید علی حسینی

منشی بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

223

40

آقای محمد فردنیا

منشی بخش درمان ریشه عمومی

بخش درمان ریشه عمومی

255

41

خانم نسیبه کاظمی

منشی بخش ترمیم بخش ترمیمی
217

42 

خانم معصومه ابراهیم پاک 

پرستار بخش جراحی بخش جراحی 237

 43

آقای سلیمانی

منشی بخش پروتزعمومی و تخصصی

بخش پروتز 

256