معرفی کارمندان دانشکده به تفکیک واحد

معرفی کارمندان دانشکده دندانپزشکی به تفکیک واحد

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

شرح وظایف

تلفن تماس داخلی

1

آقای دکتر داود جمشیدی

رئیس دانشکده

ریاست

202

2

خانم دکتر مرجان بلبلیان

معاون آموزشی

ریاست

202

3

خانم دکتر مریم تفنگچیها

معاون پژوهشی

ریاست

202

4

آقای مجتبی گلناری

معاون اداری - مالی

ریاست

202

5

خانم زهرا مددخانی

معاون فرهنگی

ریاست

211

6

خانم زهرا طاهر خانی

مسئول دفتر ریاست

ریاست

202

7 

آقای حسین قزلباش

کارشناس روابط عمومی

روابط عمومی 

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

بتول امینی عامل مالی حسابداری

1

خانم مریم حمدی

معاون  عامل مالی

حسابداری

203

2

خانم سیده سمیرا موسوی

حسابدار

حسابداری

203

3

آقای محمدتقی جوادی امین

متصدی امور دفتری حسابداری

203

4

آقای احمد امینی

صندوقدار

صندوق

230

5 آقای حسین قزلباش مسئول امور بیمه گری بیمه گری 208

 

 

 

 

 

دبیرخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

خانم زهرا طاهر خانی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

امور عمومی

201

2

خانم معصومه سلیمانی

متصدی امور دفتری

دبیرخانه 207
3

آقای ناصر گونجی

نامه رسان و بایگانی

دبیرخانه

207

واحد آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

شرح وظایف

تلفن تماس داخلی

1

خانم فرشته علی بخشی

مسئول اداره آموزش

آموزش

282

2

خانم فاطمه گروسی کارشناس آموزش آموزش 282

3

آقای حمید پوریوسف

کمک کارشناس خدمات آموزشی

آموزش

282

4

خانم زهره زهرایی

کارشناس آموزش آموزش

282

5

آقای بهزاد رضاپور

مسئول سمعی- بصری 

سمعی- بصری

275- 276

6

دفتر توسعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم فاطمه سفیدی

مسئول واحد EDO

EDO

247

2

خانم فاطمه رحیمی

کارشناس EDO

EDO

247

 

 

 

 

 

واحد پژوهش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم مهناز پوراسماعیل

مسئول واحد پژوهش

واحد پژوهش

205

2

خانم  زهره قاسمی 

 کارشناس واحد پژوهش

واحد پژوهش 

 205

3 تینا بختیاری کارشناس واحد پژوهش واحد پژوهش 205
کتابخانه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت واحد مربوطه تلفن تماس داخلی

 1

خانم نسرین بذرافکن 

مسئول کتابخانه 

 کتابخانه

285 

واحد انفورماتیک
ردیف نام و نام خانوادگی سمت واحد مربوطه تلفن تماس داخلی
1 خانم مهندس آرزو جعفرنژاد کارشناس کامپیوتر انفورماتیک 284
2 خانم نسیبه کاظمی متصدی امور دفتری سایت کامپیوتر 284
واحد فرهنگی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت واحد مربوطه تلفن تماس داخلی
1 خانم فرشته حاجی فتحعلی کارشناس فرهنگی معاونت فرهنگی 211

امور اداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم نرگس مرادی پورجیرندهی 

رئیس اداره امور عمومی

امور اداری

208

2

 آقای مهدی آشوری کارگزین امور اداری 208
3 بهناز طالبی  کارگزین امور اداری 208

4

خانم مهندس زهرا رشوندی

کارشناس تجهیزات پزشکی

اداری

249

5

خانم  فاطمه ملکیان

مسئول بایگانی مدارک پزشکی

بایگانی

243

6

آقای حیدرعلی خوئینی

مسئول اموال

اموال

212

7

آقای نصرت بذرافشان

متصدی تعمیرات و تجهیزات پزشکی

تأسیسات

267

8 خانم خدیجه باجلان مسئول آموزش مداوم کارکنان

بخش جراحی

237

9

 آقای اسلام قاسمی

  انباردار

 انبار

215 - 214
10  آقای رحمن قاسمی کارپرداز کارپردازی 213

واحد خدمات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

آقای حیدرعلی خوئینی

مسئول خدمات

اموال

212

2

آقای حسن محمدی

خدمتگزار

خدمات

-

3

آقای حسن آقاجانی

خدمتگزار

خدمات

-

4

آقای علیرضا سلیمانی

خدمتگزار

خدمات

-

5

آقای محمد تقی رضایی حیدری

خدمتگزار

خدمات

-

6

آقای سید حسین حسینی

خدمتگزار

خدمات

-

7

آقای رضا گودرزوند چگینی

خدمتگزار

خدمات

-

8

آقای محمد حسین خلیلی

خدمتگزار

خدمات

-

9

آقای گل محمد صفی خانی

خدمتگزار

خدمات

-

10

آقای ولی گنج علیا

آبدارچی

آبدارخانه

210

11

  آقای جبرئیل بشیری شربیانی

خدمتگزار

خدمات

 -

12 آقای عبداله افشار خدمتگزار خدمات -
13

آقای نریمان عظیمی

تلفنچی

تلفنخانه

200 - 0

14

 آقای میثم آزادواری

 خدمتگزار

خدمات 

 -

15

آقای صمد ایراندوست 

خدمتگزار 

 خدمات

 -

16 خانم سکینه کاظمی

متصدی اتوکلاو

اتوکلاو

-

17

خانم بهاره نبی زاده 

 خدمتگزار 

  خدمات

 -

18 خانم محدثه علی بخشی خدمتگزار   خدمات -

بخشهای درمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1 خانم سیده حمیده حسینی نیارکی مسئول دفتر پرستاری   دفتر پرستاری  248

2

خانم متین هادی زاده

مسئول بخش بیماریهای دهان

بخش تشخیص

225

3

آقای پرویز پورجمالی

مسئول لابراتوار دندانسازی

لابراتوار دندانسازی

227

4

آقای سید مسعود ساجدی

کارشناس پروتز دندان

 لابراتوار دندانسازی

227

5

خانم زینب تدین

مسئول بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

224

6

آقای میثم سعدی زاد

تکنسین دندانسازی

ارتودنسی

227

7

خانم فاطمه نصیری شهرکی

مسئول بخش آسیب شناسی دهان

بخش  آسیب شناسی دهان

236 - 235

8

خانم مهسا زرآبادی پور

کارشناس آزمایشگاه

بخش  آسیب شناسی دهان

236 - 235

9

خانم مژگان رجایی

مسئول بخش فانتوم

بخش فانتوم

259

10

خانم شهرزاد خواجه یار

مسئول بخش ارتودنسی تخصصی

بخش ارتودنسی

259

11

خانم مهناز قلی پور

مسئول بخش اطفال عمومی

بخش اطفال

262

12

خانم خدیجه باجلان مسئول بخش جراحی

بخش جراحی

246

13

خانم  زهرا گروسی

مسئول بخش پریو تخصصی

بخش پریو

246

14

خانم مژگان مدنی

مسئول بخش ترمیمی عمومی

بخش ترمیمی

253

15

خانم فاطمه علی اکبری

مسئول بخش پریو عمومی

بخش پریودنتولوژی

253

16

خانم مهنوش قربانی

مسئول بخش پروتز عمومی

بخش پروتز

279

17

خانم زهرا مهرعلیان

مسئول بخش ترمیم تخصصی

بخش ترمیم

238

18

خانم الهام دباغها

مسئول بخش اطفال تخصصی

بخش اطفال تخصصی

256

19

خانم افسانه نجف آبادی

مسئول بخش درمان ریشه تخصصی

بخش درمان ریشه تخصصی

273

20 خانم رقیه سلامی مسئول بخش درمان ریشه عمومی بخش درمان ریشه عمومی 256

21

خانم خدیجه باجلان

مسئول کنترل عفونت

بخش جراحی

238

22

خانم مرضیه شریفی

پرستار بخش پروتز عمومی

بخش پروتز

262

23

خانم شاکر

پرستار بخش اندو عمومی

بخش اندو

224

24

خانم فائزه سمیاری

مسئول بخش پروتز تخصصی

بخش پروتز تخصصی

279

25

خانم شهلا احمدی دورباش

منشی بخش اطفال تخصصی بخش اطفال 

217

26 خانم اعظم محمدپور منشی بخش ترمیم تخصصی بخش ترمیم تخصصی 244
27

خانم صوفیا سیدی

منشی بخش درمان ریشه تخصصی

بخش درمان ریشه تخصصی

272
28

آقای احمد کلهر چگینی

منشی بخش ارتودنسی

بخش ارتودنسی

258

29

آقای محمد امینی

منشی بخش بیماریهای دهان

بخش تشخیص

222

30

خانم منیره رمضانی

منشی بخش اطفال عمومی

بخش اطفال

261

31

آقای محسن فرجامی فر

منشی بخش ترمیم 

بخش ترمیم

278

32

خانم خدیجه افشار

منشی بخش پریو تخصصی و عمومی

بخش پریودنتولوژی

252

33

خانم الناز کاکاوند

پرستار بخش تریاژ

تریاژ

242

34

آقای الیاس سلیمانی

منشی بخش جراحی

بخش جراحی

237

35

آقای سید علی حسینی

منشی بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

223

36

خانم یسرا کلهر

منشی بخش پروتز عمومی بخش پروتز عمومی 237
37 آقای علی سلیمانی منشی بخش پروتز تخصصی بخش پروتز تخصصی 256 
38 آقای سید آرش گلستانه پرستار 

 39

آقای مهدی رجبی

منشی بخش ارتودنسی

بخش ارتودنسی 

259