صفحه داخلی

معرفی کارمندان دانشکده دندانپزشکی به تفکیک واحد

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم دکتر مامک عادل

رئیس دانشکده

ریاست

202

2

خانم دکتر مرجان بلبلیان

معاون آموزشی

ریاست

202

3

خانم دکتر مریم تفنگچیها

معاون پژوهشی

ریاست

202

4

آقای مجتبی گلناری

معاون اداری - مالی

ریاست

202

5

خانم زهرا مددخانی

معاون فرهنگی

ریاست

211

6

خانم زهرا طاهر خانی

مسئول دفتر ریاست

ریاست

202

7 

آقای حسین قزلباش

کارشناس روابط عمومی

روابط عمومی 

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم مریم حمدی

عامل مدیر مالی

حسابداری

203

2

خانم سیده سمیرا موسوی

حسابدار

حسابداری

203

4

آقای محمدتقی جوادی امین

متصدی امور دفتری حسابداری

203

5

آقای احمد امینی

صندوقدار

صندوق

230

 6

آقای حسین قزلباش مسئول امور بیمه گری بیمه گری 208

 

 

 

 

 

دبیرخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

خانم زهرا طاهر خانی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

ریاست

201

2

خانم معصومه سلیمانی

متصدی امور دفتری

دبیرخانه 207
3

آقای ناصر گونجی

نامه رسان و بایگانی

دبیرخانه

207

واحد آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم فرشته علی بخشی

مسئول اداره آموزش

آموزش

282

2

خانم نرگس صیاد معروف

کارشناس آموزش

آموزش

282

3

آقای حمید پوریوسف

کمک کارشناس خدمات آموزشی

آموزش

282

4

خانم زهره زهرایی

کارشناس آموزش آموزش

282

5 خانم فاطمه گروسی کارشناس آموزش آموزش 282

6

آقای بهزاد رضاپور

مسئول سمعی- بصری 

سمعی- بصری

275- 276

دفتر توسعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم فاطمه سفیدی

مسئول واحد EDO

EDO

247

2

خانم فاطمه رحیمی

کارشناس EDO

EDO

247

خانم فاطمه آقایی

کارشناس EDO

 EDO

247 

 

 

 

 

 

واحد پژوهش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم مهناز پوراسماعیل

مسئول واحد پژوهش

واحد پژوهش

205

2

خانم  زهره قاسمی 

 کارشناس واحد پژوهش

واحد پژوهش 

 205

کتابخانه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت واحد مربوطه تلفن تماس داخلی

 1

خانم نسرین بذرافکن 

مسئول کتابخانه 

 کتابخانه

285 

واحد انفورماتیک
ردیف نام و نام خانوادگی سمت واحد مربوطه تلفن تماس داخلی
1 خانم مهندس آرزو جعفرنژاد کارشناس کامپیوتر انفورماتیک 284
2 خانم نسیبه کاظمی متصدی امور دفتری سایت کامپیوتر 284
واحد فرهنگی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت واحد مربوطه تلفن تماس داخلی
1 خانم فرشته حاجی فتحعلی کارشناس فرهنگی معاونت فرهنگی 211

امور اداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم نرگس مرادی پورجیرندهی 

رئیس اداره امور عمومی

امور اداری

208

2

 آقای مهدی آشوری کارگزین امور اداری 208

3

خانم مهندس زهرا رشوندی

کارشناس تجهیزات پزشکی

اداری

249

4

خانم  مهری مهدی پور

مسئول بایگانی مدارک پزشکی

بایگانی

243

5

آقای حیدرعلی خوئینی

مسئول اموال

اموال

212

6

آقای نصرت بذرافشان

متصدی تعمیرات و تجهیزات پزشکی

تأسیسات

267

7 خانم خدیجه باجلان مسئول آموزش مداوم کارکنان

بخش جراحی

237

8

 آقای اسلام قاسمی

  انباردار

 انبار

215 - 214
9  آقای رحمن قاسمی کارپرداز کارپردازی 213

واحد خدمات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

 1

آقای حیدرعلی خوئینی

مسئول خدمات

اموال

212

3

آقای ناصر میراشه

خدمتگزار

خدمات

-

4

آقای حسن محمدی

خدمتگزار

خدمات

-

5

آقای حسن آقاجانی

خدمتگزار

خدمات

-

6

آقای علیرضا سلیمانی

خدمتگزار

خدمات

-

7

آقای محمد تقی رضایی حیدری

خدمتگزار

خدمات

-

8

آقای سید حسین حسینی

خدمتگزار

خدمات

-

9

آقای رضا گودرزوند چگینی

خدمتگزار

خدمات

-

10

آقای محمد حسین خلیلی

خدمتگزار

خدمات

-

11

آقای گل محمد صفی خانی

خدمتگزار

خدمات

-

12

آقای ولی گنج علیا

آبدارچی

آبدارخانه

210

13

  آقای جبرئیل بشیری شربیانی

خدمتگزار

خدمات

 -

14

آقای علی ملکی

خدمتگزار

خدمات

-

15 آقای عبداله افشار خدمتگزار خدمات -

16

آقای عظیمی

تلفنچی

تلفنخانه

200 - 0

17 

 آقای آزادوری

 خدمتگزار

خدمات 

 -

18

آقای ایراندوست 

خدمتگزار 

 خدمات

 -

خانم سکینه کاظمی

متصدی اتوکلاو

اتوکلاو

-

 

خانم بهاره نبی زاده 

 خدمتگزار 

  خدمات

 -

خانم محدثه علی بخشی خدمتگزار   خدمات -

بخشهای درمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

واحد مربوطه

تلفن تماس داخلی

1

خانم میترا محمد صالحی

مسئول دفتر پرستاری

دفتر پرستاری

248

2

خانم متین هادی زاده

مسئول بخش فانتوم

بخش فانتوم

225

3

آقای پرویز پورجمالی

مسئول لابراتوار دندانسازی

لابراتوار دندانسازی

227

4

آقای سید مسعود ساجدی

کارشناس پروتز دندان

 لابراتوار دندانسازی

227

5

خانم زینب تدین

مسئول بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

224

6

آقای میثم سعدی زاد

تکنسین دندانسازی

ارتودنسی

227

7

خانم فاطمه نصیری شهرکی

مسئول بخش آسیب شناسی دهان

بخش  آسیب شناسی دهان

236 - 235

8

خانم مهسا زرآبادی پور

کارشناس آزمایشگاه

بخش  آسیب شناسی دهان

236 - 235

9

خانم مژگان رجایی

مسئول بخش ارتودنسی عمومی

بخش ارتودنسی

259

10

خانم لیلا مولایی

مسئول بخش ارتودنسی تخصصی

بخش ارتودنسی

259

11

خانم مهناز قلی پور

مسئول بخش اطفال عمومی و تخصصی

بخش اطفال

262

12

خانم سیده حمیده حسینی نیارکی

مسئول بخش بیماریهای دهان

بخش تشخیص

221

13

خانم خدیجه باجلان مسئول بخش جراحی

بخش جراحی

246

14

خانم  زهرا گروسی

مسئول بخش پریو تخصصی

بخش پریو

246

15

خانم مژگان مدنی

مسئول بخش ترمیمی عمومی

بخش ترمیمی

253

16

خانم فاطمه علی اکبری

مسئول بخش پریو عمومی

بخش پریو

253

17

خانم مهنوش قربانی

مسئول بخش پروتز عمومی

بخش پروتز

279

18

خانم زهرا مهرعلیان

مسئول بخش ترمیم تخصصی

بخش ترمیم

238

19

خانم الهام دباغها

مسئول بخش پروتز تخصصی

بخش پروتز

256

20

خانم افسانه نجف آبادی

مسئول بخش درمان ریشه تخصصی

بخش درمان ریشه

273

21 خانم رقیه سلامی مسئول بخش درمان ریشه عمومی بخش درمان ریشه 256

23

خانم زهرا مهرعلیان

کارشناس واحد کنترل عفونت

بخش ترمیم

238

24

خانم فاطمه حاج آقایی

پرستار بخش اطفال

بخش اطفال

262

25

خانم رقیه صالحی

پرستار بخش رادیولوژی

بخش  رادیولوژی

224

26

خانم فائزه سمیاری

پرستار بخش پروتز

بخش پروتز

279

28

خانم شهلا احمدی دورباش

منشی بخش پروتز تخصصی

اتوکلاو

217

30

خانم اعظم محمدپور منشی بخش ترمیم  بخش پریو 244

31

خانم صوفیا سیدی

منشی بخش درمان ریشه تخصصی

بخش درمان ریشه تخصصی

272

32

آقای احمد کلهر چگینی

منشی بخش ارتودنسی

بخش ارتودنسی

258

33

آقای محمد امینی

منشی بخش بیماریهای دهان

بخش تشخیص

222

34

خانم منیره رمضانی

منشی بخش اطفال عمومی وتخصصی

بخش اطفال

261

35

آقای محسن فرجامی فر

منشی بخش ترمیم 

بخش ترمیم

278

36

خانم خدیجه افشار

منشی بخش پریو

اتوکلاو

252

37

خانم یسرا کلهر

تریاژ

تریاژ

242

38

آقای الیاس سلیمانی

منشی بخش جراحی

بخش جراحی

237

39

آقای سید علی حسینی

منشی بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

223

40

آقای محمد فردنیا

منشی بخش درمان ریشه عمومی

بخش درمان ریشه عمومی

255

42 

خانم معصومه ابراهیم پاک 

پرستار بخش جراحی بخش جراحی 237
آقای علی سلیمانی منشی بخش پروتز بخش پروتز 256 

 

آقای مهدی رجبی

منشی بخش ارتودنسی

بخش ارتودنسی 

259