فرم عضویت در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی قزوین

جهت عضویت در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی قزوین تصویر مدارک زیر الزامی می باشد:

  • تصویر صفحه اول شناسنامه
  • تصویر کارت ملی
  • تصویر کارت دانشجویی
  • عکس 4*3  با حجم زیر 500kb


فرم عضویت در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی


فرم ورود اطلاعات کاربر
* نام
* نام خانوادگی
نام پدر
* جنسیت
تاریخ تولد
محل تولد
* شماره شناسنامه
* کدملی
عکس 4*3
* تصویر کارت ملی سایز تصویر اسکن شده کمتر از 300kb باشد
* تصویر کارت دانشجویی
شماره تلفن منزل
شماره تلفن همراه
نشانی محل سکونت
آدرس پست الکترونیکی
تاریخ ورود اطلاعات
1399/05/17 05:14:44
کد امنیتی