اطلاعیه
اطلاعیه مربوط به ورودیهای جدید در سال تحصیلی 96-97
تغییر ساعات برگزاری امتحانات فردا 24 / 03 / 96
**درخواستهای نقل و انتقال دانشجویان**
اطلاعیه سازمان سنجش برای رشته تکنسین سلامت دهان
ابلاغ آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر به عنوان سرپرست تخصصی گروه پروتزهای دندانی
ابلاغ سرپرست تخصصی گروه اندودانتیکس - خانم دکتر شهرزاد جلالی
مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه رشته تکنسین سلامت دهان
اسامی پذیرفته شدگان رشته تکنسین سلامت دهان-  آبان 1395
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری 95-96
امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 1 - ترم یک سال تحصیلی 95-96
امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 3 - ترم یک سال تحصیلی 95-96
امتحان ورود به بخش ترمیم عملی 3 - ترم 1 سال تحصیلی 95-96 - ورودی91
امتحان ورود به بخش ترمیم عملی 1 - ترم 1 سال تحصیلی 95-96
باز بودن کتابخانه تا ساعت 6 بعد از ظهر
قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 1 و 3
حداقل  requirement   مورد نیاز دانشجویان ترمیم عملی 1و2و3 و جامع
قابل توجه دانشجویان ترمیمی 3 و 4
ارزشیابی دانشجو از استاد در نیمسال دوم95-94،
اطلاعیه مربوط به انتخاب واحد
1 2 3 4 5