آيين نامه خدمات عمومي كتابخانه دانشكده دندانپزشكي

1- تعداد مصوب امانت كتاب براي هر دانشجو 3 جلد مي باشد و بديهي است بيش از اين تعداد  كتاب بيشتري حتي به صورت موقت امانت داده نخواهد شد. 

2- كتب و مجلات و ساير منابع مورد استفاده  كاربران پس از استفاده در جاي خود قرار گيرند بديهي است در صورت مشاهده با ايشان برخورد شده و قوانين محروميت از كتابخانه را به همراه خواهد داشت.

3- كپي از مقالات مجلات در هر روز براي هر كاربر به تعداد 3 عنوان محدود خواهد بود.

4- در ساعات ازدحام  و شلوغي كتابخانه درخواستهاي كپي ضبط شده و در زمان مناسب انجام خواهد گرفت .

5- خروج مجلات و پايان نامه ها تحت هيچ شرايطي امكان پذير نخواهد بود.

6- مدت زمان امانت كتب فارسي يك هفته و كتب لاتين 3 روز مي باشد و در صورت عدم نياز سايرين به مدت1 هفته نيز قابل تمديد مي باشد.

7- خدمات مرجع و اطلاع رساني تنها به معرفي منابع و يا پايگاه هاي علمي جهت بازيابي اطلاعات به مراجعان محدود خواهد بود و فرايند جستجوي موضوعي اطلاعات توسط كتابداران صورت نخواهد گرفت.

8- درخواست ويرايش اشكالات موجود در پروپوزال و يا پايان نامه دانشجويان- به جز مشكلات رفرنس نويسي - در حيطه وظابف كاركنان اين واحد نبوده و به آنها پاسخدهي نخواهد شد.

9- در هنگام ورود و استفاده از منابع و محيط مطالعه كتابخانه سكوت كامل را رعايت فرماييد. در صورت مشاهده اختلال در نظم و سكوت با كاربر برخورد شده و محروميت 1ماهه از خدمات كتابخانه را به همراه دارد.