صفحه داخلی

قوانين سايت

لطفا ً سكوت را رعايت فرماييد.

حافظه جانبي خود را به پورت USB  واقع در جلوي case  يا كيبورد  متصل نماييد.

بعد از اتصالflash  يا هرنوع حافظه جانبي ديگر ابتدا آنرا ويروس يابي نماييد. ( قبل از باز كردن فايلها )

در صورت نياز به نصب برنامه ،  رايت و يا وجود هر نوع مشكلي در كامپيوترها  مسئول سايت را در جريان قرار دهيد.

از قرار دادن اطلاعات خود بر روي Desktop   يا    My Document خودداري فرماييد، در غير اينصورت مسئوليت پاك شدن اطلاعاتتان بر عهده خود شما مي باشد.

جهت پرينت فايلهاي خود را در درايو Z   قرار داده و با هماهنگي مسئول مربوطه اقدام نماييد.

از هر كامپيوتر حداكثر 2 نفر مي توانند استفاده كنند.

پس از رايت كامپيوتر خود را log off    نماييد.

براي خاموش و يا restart  كردن كامپيوتر از كليدهاي واقع روي case  استفاده ننماييد مگر در مواقعي كه سيستم هنگ كرده باشد.

پس از بالا آمدن ويندوز در صورتي كه صفحه desktop سياه بود كليد F5 را فشرده و يا روي  desktop  راست كليك كرده و refresh  كنيد.

از جابجايي صندليها خودداري كرده و پس از اتمام كار، كامپيوتر و صندلي خود را مرتب نماييد.

بدون كيف ، دستكش بخش و وسايل اضافي وارد سايت شويد و از آوردن و خوردن خوراكي در سايت خودداري فرماييد، در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

از پس از اتمام كارخود   Disconnect شده وتيك گزينهsave this user name and pass… را برداريد.

از دانلود فيلم و آهنگ جداً خودداري فرماييد ، در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.