صفحه داخلی

 بخش دندانپزشکی ترمیمی


مدیر گروه بخش و سرپرست تخصصی: خانم دکتر مهشید صفارپور

 

اساتید: خانم دکتر مهشید صفارپور، خانم دکتر پرنیان کریمی یگانه، خانم دکتر بهاران رنجبر امیدی، خانم دکتر شاداب صفر زاده خسروشاهی، خانم دکتر آزاده ذاکرزاده، خانم دکتر مریم السادات شجاعی، آقای دکتر کاوه خلج


مسئول بخش عمومی: خانم مژگان مدنی


مسئول بخش تخصصی: خانم فاطمه علی اکبری


منشی بخش تخصصی: خانم صوفیا سیدی


منشی بخش عمومی: خانم نسیبه کاظمی


تلفن تماس:3-02833353061      داخلی عمومی: 252     داخلی تخصصی: 272

گروه ترمیمی

امتحان ورود به بخش دانشجویان ترمیمی عملی  3   در  تاریخ    7/7/92    روز  یکشنبه   ساعت  ( 13-5/12  )    در آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی بر گزار می گردد .


نحوه نمره دهی امتحان

-برای ورود به بخش از 10نمره باید 7 نمره کسب شود.

-میانگین دو امتحان ورود به بخش و خروج از بخش به علاوه نمره کار عملی نمره نهایی ترمیمی خواهد بود.


منبع :

ترمیمی عملی 3 از فصول کامپوزیت ( آشنایی ومراحل کلینیکی) کتاب Art& science