صفحه داخلی
 

بخش ارتودنسی

 

مدیر گروه بخش:  خانم دکتر رویا ناصح

سرپرست تخصصی: آقای دکتر علی طیبی

 

اساتید: 
خانم دکتر رویا ناصح، آقای دکتر علی طیبی،  آقای دکتر پرویز پدیسار، خانم دکتر سپیده عرب، آقای دکتر احسان ابویی مهریزی،

آقای دکتر فرزین اصلانی، خانم دکتر فریبا اسمعیل نیا، خانم دکتر راحله ستایش راد، خانم دکتر مریم شیرازی، آقای دکتر امید مرتضایی

مسئول بخش عمومی:
خانم رجایی

مسئول بخش تخصصی:
خانم  مهناز قلی پور  

منشی بخش عمومی و تخصصی: آقای احمد کلهر چگینی              
تلفن تماس:  3 -02833353061     داخلی: 258